Mladá profesorka na Elektrotechnike na cesntej doprave v letnom semestri má niečo do seba, stále hádžeme po sebe pohľady :)

Univerzita: UNIZA