Neznášam študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty!!!! Koľkokrát tam idem mám milimetre od porážky, poprípade tam tety svojvoľne nie sú. Preklínam celé študijné!!!

Univerzita: UPJŠ