Som budúca prváčka na VVL a až teraz začínam uvažovať či som si zvolila správne. Bola som prijatá aj na LF UPJŠ a až teraz mi došlo, že by to bola asi lepšie ako celé dni chodiť v zahnojených gumákoch medzi zvieratami a vynášať hnoj. Vlastne ani neviem do čoho idem.

Univerzita: UVLF