Keď som bol raz úplne opitý a cestoval som výťahom na intrák, z posledných síl som položil fľašu s rumom do výťahových dverí a tie sa nemohli zavrieť. Potom som celý čas kým som nezaspal počul ako sa snažia dvere zatvoriť a smial som sa .

Univerzita: STU