Keď neprišiel profesor do akademických 15 minút, tak sme sa všetci postavili a dišli sme opačným smerom, a išli do krčmy pri škole.

Univerzita: UCM