Je na angline alebo slovine nejaký fešný vyučujúci? S kamoškou nás to veľmi zaujíma :D

Univerzita: UPJŠ