Pre doktoranda z TUKE (ktorý nie je z TUKE:)). Oponenti by si mali brať z teba/Vás príklad. O pár dní mám štátnice a obhajoby a môj posudok sa asi zo 75% nezhoduje s mojou prácou. Myslím, že keby si to môj oponent pekne dopodrobna pozrel, posudok by neobsahoval to, čo obsahuje. Preto si myslím, že radšej mať horšiu známku s opodstatnenými dodatkami, ako horšiu známku s výmyslami. PS: tiež nie som z TUKE :)))

Univerzita: TUKE