Počul som, že niektorí na LF majú problém so zahraničnými študentami, pretože sa im toleruje mnoho vecí, ktoré by u domácich študentov - slovenských - neprešli. Pretože vraj zahraniční platia mastné školné a zabezpečujú rozpočet. Moji milí, nazvem vás zúfalcami, pretože mnoho takýchto nárekov majú doktorské detičky, ktoré sa na LF nedostali, pretože je známe, že na LF študujú hlavne doktorské detičky, málokedy sa tam dostane niekto "zvonku"...Mnoho vody námútia i závistlivci, pretože LF si je schpná sama financovať obnovu pracovísk i labákov... Takže najprv sa pozrite na brvno v svojom oku, potom na smietku v oku iného. Nehovorím, môže byť zlá individuálna skúsenosť, ale hádzať všetkých do jedného vreca...

Univerzita: UPJŠ