dúfam, že svoje spolubývajúce už nikdy nestretnem

Univerzita: UNIPO