Keď už nevládzem počúvať drísty učiteľov tak pozerám von z okna a predstavujem si, že som Batman alebo Spiderman

Univerzita: EUBA