Ikeď chodím na EBF UK je tu veľa krásnych kočiek, ktoré by som pretiahol a to nie iba raz... :D

Univerzita: UK