Ubehlo pár dní a ty si svoje suprové priznanie stále nikde nevidel??Možu za tým byť dva dôvody:
⋅Stále spracuvávame a schvaľujeme tvoje priznanie, môže to trvať aj viac ako päť dní
⋅Porušilo PRAVIDLÁ:1. Priznania sú anonymné - neuvádzajte v nich konkrétne mená.

2. Priznania by mali byť zaujímavé, nevšedné, vtipné, výstredné alebo šokujúce.

3. Snažte sa Vaše priznanie napísať čo najpútavejšie.

4. Priznania sa musia týkať vašej školy. ( Odbor, predmet, škola, internát... )

5. Priznania nesmú obsahovať rasistický alebo iný nelegálny obsah, reklamu a iné nezmysly.

6. Snažte sa vyjadrovať spisovne a používať diakritku.

7. Každé priznanie prechádza schvaľovaním a môže byť zamietnuté.

8. Nepíšte tam toľko tých smajlov na konci priznaní.

9. Posledné slovo pri schvaľovaní príspevkov majú admini.